TO WARTO WIEDZIEĆ O KSIĘGACH WIECZYSTYCH

błędne wpisy w księdze wieczystej